Skip to content

Nguyễn Trần Nam

Nguyễn Trần Nam - Ông là Chủ tịch tập đoàn Datxanh25.com, một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Ông đã đóng góp đáng kể vào phát triển và thành công của ngành bất động sản trong nước.