Skip to content

Bootstrap 4 Mở Rộng Thu Gọn: Hướng Dẫn Sử Dụng

Bootstrap 4 Tutorial 50 - Collapse

Bootstrap 4 Expand Collapse

Bootstrap 4 Expand và Collapse là một tính năng quan trọng trong Bootstrap 4, cho phép bạn ẩn, mở rộng hoặc thu gọn nội dung trên trang web của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét sự định nghĩa của Bootstrap 4 Expand và Collapse, cách cài đặt, các sự kiện và hoạt động liên quan, cách tùy chỉnh giao diện, cũng như các ứng dụng của Bootstrap 4 Expand và Collapse trong các tình huống khác nhau như nội dung HTML, danh sách, biểu đồ, modal và tab.

**Định nghĩa của Bootstrap 4 Expand và Collapse**
Bootstrap 4 Expand và Collapse là một tính năng cho phép bạn ẩn hoặc mở rộng nội dung trên trang web của bạn bằng cách nhấp vào một liên kết hoặc một button. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn giấu đi một số nội dung để tạo không gian cho các phần khác trên trang web của bạn hoặc giới hạn sự hiển thị của nội dung dựa trên sự tương tác của người dùng.

**Cài đặt cơ bản của Bootstrap 4 Expand và Collapse**
Để sử dụng Bootstrap 4 Expand và Collapse, bạn cần bao gồm thư viện jQuery và thư viện Bootstrap 4 vào trang web của mình. Sau đó, bạn có thể sử dụng các class và các thuộc tính của Bootstrap 4 để tạo ra các button hoặc liên kết mở rộng/đóng gọn nội dung.

Ví dụ sau đây minh họa cách tạo một đoạn văn bản có thể mở rộng và thu gọn:

“`html

Nội dung bổ sung bạn muốn hiển thị

“`

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng class `collapse` để đánh dấu phần nội dung muốn ẩn hoặc mở rộng. Thuộc tính `data-toggle=”collapse”` cho biết rằng nội dung có thể thu gọn/mở rộng và `data-target=”#content”` chỉ định ID của phần nội dung.

**Sự kiện và hoạt động của Bootstrap 4 Expand và Collapse**
Bootstrap 4 Expand và Collapse có thể được điều khiển bằng sự kiện nhấp chuột hoặc các sự kiện JavaScript.

Để mở rộng hoặc thu gọn nội dung bằng sự kiện nhấp chuột, bạn có thể sử dụng class `collapse` và `collapsed` kết hợp với thuộc tính `data-toggle=”collapse”` và `data-target` như ví dụ dưới đây:

“`html

“`

Khi người dùng nhấp vào button này, nội dung bên dưới đoạn mã sẽ được mở rộng hoặc thu gọn.

Ngoài ra, Bootstrap 4 Expand và Collapse cũng hỗ trợ các sự kiện JavaScript để điều khiển trạng thái mở rộng hoặc thu gọn của nội dung. Ví dụ:

“`javascript
$(‘#myCollapse’).on(‘hidden.bs.collapse’, function () {
// Mã xử lý sau khi nội dung được thu gọn
});

$(‘#myCollapse’).on(‘shown.bs.collapse’, function () {
// Mã xử lý sau khi nội dung được mở rộng
});
“`

Đoạn mã trên chạy mã JavaScript khi nội dung bị thu gọn hoặc được mở rộng.

**Tùy chỉnh giao diện của Bootstrap 4 Expand và Collapse**
Bootstrap 4 Expand và Collapse cho phép bạn tùy chỉnh giao diện các liên kết hoặc button để mở rộng/đóng gọn nội dung. Bạn có thể thêm các class CSS của Bootstrap 4 vào các element này để điều chỉnh màu sắc, kích thước hoặc kiểu dáng.

Ví dụ sau đây sử dụng class `btn-primary` để thay đổi màu sắc của button mở rộng:

“`html

“`

Bạn có thể tham khảo các class CSS khác của Bootstrap 4 để tùy chỉnh giao diện theo ý muốn.

**Bootstrap 4 Expand và Collapse với nội dung HTML**
Bootstrap 4 Expand và Collapse không chỉ hỗ trợ nội dung văn bản đơn giản, mà còn có thể chứa các thành phần HTML phức tạp như danh sách, biểu đồ, modal và cái tab.

**Bootstrap 4 Expand và Collapse với danh sách**
Bạn có thể sử dụng Bootstrap 4 Expand và Collapse để tạo danh sách thu gọn và mở rộng. Ví dụ:

“`html

  • Phần tử danh sách 1
  • Phần tử danh sách 2
  • Phần tử danh sách 3

“`

**Bootstrap 4 Expand và Collapse với biểu đồ và đồ thị**
Bootstrap 4 Expand và Collapse cũng có thể được áp dụng cho các phần nội dung chứa biểu đồ và đồ thị. Ví dụ:

“`html

“`

Bạn có thể sử dụng các thư viện JavaScript như Chart.js để vẽ biểu đồ hoặc đồ thị bên trong phần nội dung được mở rộng.

**Bootstrap 4 Expand và Collapse trong modal**
Bootstrap 4 Expand và Collapse cũng có thể được sử dụng trong modal để tạo hiệu ứng mở rộng và thu gọn. Ví dụ:

“`html

“`

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng class `collapse` để tạo hiệu ứng mở rộng và thu gọn cho phần nội dung bổ sung.

**Bootstrap 4 Expand và Collapse trong cái tab**
Bootstrap 4 Expand và Collapse cũng có thể được sử dụng trong các cái tab để tạo hiệu ứng mở rộng và thu gọn. Ví dụ:

“`html

Nội dung bổ sung bạn muốn hiển thị

“`

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng class `collapse` để tạo hiệu ứng mở rộng và thu gọn cho phần nội dung bổ sung trong mỗi tab.

**FAQs (Các câu hỏi thường gặp)**

1. Có thể sử dụng Bootstrap 4 Expand và Collapse để mở rộng/đóng gọn nhiều phần nội dung trên cùng một trang không?
– Có, bạn có thể sử dụng Bootstrap 4 Expand và Collapse cho nhiều phần nội dung khác nhau mà không có giới hạn.

2. Tôi có thể tùy chỉnh giao diện của Bootstrap 4 Expand và Collapse không?
– Có, bạn có thể sử dụng các class CSS của Bootstrap 4 để tùy chỉnh màu sắc, kích thước và kiểu dáng của các liên kết hoặc button mở rộng/đóng gọn.

3. Tôi có thể sử dụng các thành phần HTML phức tạp như danh sách, biểu đồ hoặc modal với Bootstrap 4 Expand và Collapse không?
– Có, Bootstrap 4 Expand và Collapse có thể được áp dụng cho các thành phần HTML phức tạp như danh sách, biểu đồ, modal và tab.

4. Tôi có thể điều khiển trạng thái mở rộng hoặc thu gọn của Bootstrap 4 Expand và Collapse bằng JavaScript không?
– Có, bạn có thể sử dụng sự kiện JavaScript như `hidden.bs.collapse` và `shown.bs.collapse` để điều khiển trạng thái mở rộng hoặc thu gọn của Bootstrap 4 Expand và Collapse.

Với Bootstrap 4 Expand và Collapse, bạn có thể tạo ra các phần nội dung mở rộng và thu gọn một cách dễ dàng trên trang web của mình. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện và sử dụng chúng với các thành phần HTML phức tạp. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Bootstrap 4 Expand và Collapse và cách sử dụng chúng trong các tình huống khác nhau.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: bootstrap 4 expand collapse

Chuyên mục: Top 89 Bootstrap 4 Expand Collapse

Bootstrap 4 Tutorial 50 – Collapse

What Is Collapse In Bootstrap 4?

Bootstrap 4 là một framework CSS phổ biến giúp thiết kế giao diện web. Một trong những tính năng quan trọng của Bootstrap 4 là tính năng collapse. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nghiên cứu về collapse trong Bootstrap 4, cung cấp các ví dụ và trả lời những câu hỏi thường gặp liên quan đến chủ đề này.

I. Collapse trong Bootstrap 4 là gì?
Collapse là một tính năng trong Bootstrap 4 cho phép ẩn hoặc hiển thị nội dung trong một phần tử HTML bằng cách nhấp vào một nút hoặc một phần tử khác. Điều này rất hữu ích khi muốn hiển thị hoặc ẩn một phần nội dung trên trang web.

II. Cách sử dụng collapse trong Bootstrap 4
Để sử dụng collapse trong Bootstrap 4, chúng ta sử dụng các class được xác định trước. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng class “collapse” để ẩn một phần tử và class “show” để hiển thị phần tử đó mặc định.

1. Sử dụng collapse thông qua nút nhấn
Chúng ta có thể sử dụng collapse để ẩn hoặc hiển thị nội dung thông qua nút nhấn. Dưới đây là một ví dụ:

“`

Nội dung cần ẩn hoặc hiện

“`

Trong ví dụ trên, khi nhấp vào nút “Nhấp vào đây”, phần tử có id “demo” sẽ được ẩn hoặc hiện tùy thuộc vào trạng thái hiện tại của nó.

2. Sử dụng collapse thông qua navbar
Navbar là một thành phần quan trọng trong Bootstrap 4. Chúng ta có thể sử dụng collapse để ẩn hoặc hiển thị nội dung trong navbar dựa trên trạng thái hiện tại của nó.

“`

“`

Trong ví dụ trên, navbar sẽ ẩn hoặc hiển thị nội dung trong phần collapse-navbar-collapse tùy thuộc vào trạng thái hiện tại.

III. Câu hỏi thường gặp về collapse trong Bootstrap 4

1. Tôi có thể sử dụng collapse với các phần tử khác nhau không?
Có, collapse có thể được sử dụng với hầu hết các phần tử HTML, không chỉ riêng nút hoặc navbar.

2. Làm thế nào để hiển thị phần tử collapse mặc định?
Để hiển thị phần tử collapse mặc định, chỉ cần thêm class “show” vào phần tử đó.

3. Tôi có thể sử dụng nhiều collapse trên cùng một trang không?
Có, bạn có thể sử dụng nhiều collapse trên cùng một trang với chúng có id khác nhau.

4. Tôi có thể tùy chỉnh hiệu ứng khi collapse xảy ra không?
Có, bạn có thể tùy chỉnh hiệu ứng collapse bằng cách sử dụng các class và thuộc tính CSS.

5. Tôi có thể sử dụng JavaScript để kiểm soát trạng thái collapse không?
Có, bạn có thể sử dụng JavaScript để kiểm soát trạng thái collapse bằng cách sử dụng các phương thức như show(), hide(), toggle(), etc.

Collapse trong Bootstrap 4 là một tính năng rất hữu ích để ẩn hoặc hiển thị nội dung dễ dàng trên giao diện web. Bằng cách sử dụng các class được xác định trước và một số thuộc tính, chúng ta có thể dễ dàng thao tác với collapse trong Bootstrap 4.

Why Is My Bootstrap Accordion Not Collapsing?

Tiêu đề: Tại sao mặt dựng Bootstrap của tôi không thể gập lại?

Nếu bạn đã làm việc với Bootstrap để tạo ra các mục tiêu mở rộng và thu gọn trên trang web của mình và gặp phải vấn đề mặt dựng không gập lại, đừng lo lắng! Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét nguyên nhân tại sao mặt dựng Bootstrap không hoạt động như mong đợi và cách khắc phục vấn đề này.

Bootstrap là một framework HTML, CSS và JavaScript phổ biến được sử dụng rộng rãi để xây dựng các trang web đáp ứng và tương thích trên nhiều thiết bị. Mệnh đề accordion trong Bootstrap cho phép bạn tạo ra một danh sách các mục mở rộng và thu gọn, cho phép người dùng chỉ mở rộng một mục mục đích cụ thể.

Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến khiến mặt dựng Bootstrap của bạn không hoạt động như mong đợi:

1. Thiếu thư viện jQuery: Mặt dựng Bootstrap yêu cầu jQuery để hoạt động chính xác. Hãy đảm bảo rằng bạn đã bao gồm phiên bản jQuery đầy đủ trong trang web của mình. Kiểm tra xem liên kết đến file jQuery có chính xác hay không, và đảm bảo rằng nó không bị ghi đè bởi bất kỳ thư viện jQuery nào khác.

2. Thiếu file JavaScript của Bootstrap: Mặt dựng Bootstrap sử dụng JavaScript để thực hiện hành động mở rộng và thu gọn. Hãy kiểm tra xem bạn đã bao gồm đúng file JavaScript của Bootstrap và đường dẫn đến nó có chính xác hay không. Đôi khi, việc sử dụng phiên bản Bootstrap không tương thích với JavaScript có thể gây ra sự giao động.

3. Xung đột thư viện JavaScript: Một trong những nguyên nhân khiến mặt dựng Bootstrap không gập lại là vì xung đột giữa các thư viện JavaScript khác nhau được sử dụng trong trang web. Điều này có thể xảy ra khi bạn bao gồm quá nhiều phiên bản hoặc phiên bản không tương thích của jQuery hoặc Bootstrap. Hãy kiểm tra cẩn thận các tệp JavaScript bạn đã bao gồm và đảm bảo chúng không gây xung đột với nhau.

4. Ghi đè CSS: Mặt dựng Bootstrap có thể không hoạt động nếu CSS của bạn ghi đè lên các lớp và kiểu dáng mặc định của Bootstrap. Điều này có thể xảy ra khi cố tình muốn tuỳ chỉnh giao diện của bạn hoặc khi bạn sử dụng các phiên bản không tương thích với CSS của Bootstrap. Đảm bảo rằng CSS của bạn không làm thay đổi lớp và kiểu dáng mặc định của mặt dựng Bootstrap.

5. Lỗi cú pháp và lỗi chính tả: Kiểm tra lại mã HTML, CSS và JavaScript của bạn để xác minh xem có bất kỳ lỗi cú pháp hoặc chính tả nào không. Khi một lỗi xuất hiện, nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động của mặt dựng Bootstrap và làm cho nó không thể gập lại.

Sau khi kiểm tra và xử lý các nguyên nhân trên, nếu mặt dựng Bootstrap vẫn không gập lại, hãy thử các giải pháp tiếp theo:

1. Tải lại trang web: Đôi khi, việc tải lại trang web có thể giải quyết vấn đề. Đảm bảo bạn không còn lưu giữ bất kỳ trạng thái hoặc dữ liệu cũ nào trong trình duyệt của bạn và thử tải lại trang web.

2. Cập nhật phiên bản Bootstrap: Đôi khi việc sử dụng phiên bản cũ của Bootstrap có thể gây ra vấn đề. Hãy thử cập nhật lên phiên bản mới nhất của Bootstrap và kiểm tra xem liệu nó có giải quyết vấn đề không.

3. Sử dụng các công cụ gỡ lỗi: Công cụ gỡ lỗi trong trình duyệt web của bạn như Chrome DevTools có thể giúp bạn xác định các lỗi JavaScript và CSS cụ thể. Sử dụng chức năng gỡ lỗi này để phân tích mã của bạn và tìm ra nguyên nhân gây ra vấn đề.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp):

1. Tại sao mặt dựng Bootstrap không hoạt động khi tôi cố gắng sử dụng trong dự án WordPress của tôi?
– Vấn đề này có thể do sự xung đột giữa các plugin và theme trong dự án WordPress của bạn. Hãy kiểm tra xem có bất kỳ plugins hoặc theme nào tương thích với Bootstrap accordion hay không. Nếu có, hãy kiểm tra xem liệu chúng có xung đột với nhau không và thử tắt các plugins hoặc theme không cần thiết để xem liệu mặt dựng Bootstrap có hoạt động hay không.

2. Làm thế nào để tùy chỉnh mặt dựng Bootstrap mở rộng/thu gọn tùy chỉnh theo sự kiểm soát của tôi?
– Bạn có thể tùy chỉnh mặt dựng Bootstrap bằng cách sử dụng các lớp CSS hoặc viết mã JavaScript tùy chỉnh. Có thể thay đổi các thuộc tính và hành vi của mặt dựng bootstrap theo ý muốn của bạn để phù hợp với nhu cầu cụ thể của dự án.

3. Tại sao mặt dựng Bootstrap collapse chỉ có thể thu gọn, nhưng không thể mở rộng?
– Điều này có thể xảy ra nếu bạn hiện đã ẩn một hoặc nhiều mục mặc định trong mặt dựng Bootstrap collapse. Kiểm tra xem bạn đã đặt đúng thuộc tính “in” hay “show” cho mục mở rộng mong muốn hay chưa.

Tóm lại, nếu mặt dựng Bootstrap của bạn không gập lại, hãy kiểm tra tất cả các nguyên nhân tiềm năng, như thiếu thư viện, xung đột JavaScript, ghi đè CSS và lỗi cú pháp. Sau đó, thử các giải pháp như tải lại trang web, cập nhật phiên bản Bootstrap và sử dụng các công cụ gỡ lỗi để phân tích các lỗi cụ thể. Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, cân nhắc tìm kiếm hỗ trợ từ cộng đồng Bootstrap hoặc diễn đàn phát triển web.

Xem thêm tại đây: datxanh25.com

Hình ảnh liên quan đến chủ đề bootstrap 4 expand collapse

Bootstrap 4 Tutorial 50 - Collapse
Bootstrap 4 Tutorial 50 – Collapse

Link bài viết: bootstrap 4 expand collapse.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này bootstrap 4 expand collapse.

Xem thêm: blog https://datxanh25.com/category/guide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *