Skip to content

Bootstrap 4 Danh Sách Sắp Xếp

Bootstrap 4 Ordered List

Danh sách được sắp xếp là một phần quan trọng trong việc hiển thị thông tin trong giao diện người dùng. Với Bootstrap 4, bạn có thể tạo ra các loại danh sách được sắp xếp một cách dễ dàng và linh hoạt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng danh sách được sắp xếp trong Bootstrap 4 và các tính năng liên quan.

1. Cách sử dụng danh sách được sắp xếp trong Bootstrap 4:
Để tạo một danh sách được sắp xếp trong Bootstrap 4, bạn có thể sử dụng thẻ `

  ` (ordered list) và thẻ `

 1. ` (list item). Với việc sử dụng các lớp CSS có sẵn trong Bootstrap, bạn có thể tùy chỉnh kiểu dáng và định dạng của danh sách theo ý muốn.

  2. Định dạng danh sách được sắp xếp bằng cách sử dụng lớp CSS trong Bootstrap 4:
  Bootstrap 4 cung cấp một số lớp CSS để định dạng danh sách được sắp xếp. Ví dụ, bạn có thể sử dụng lớp `.list-unstyled` để loại bỏ các margin và padding mặc định của danh sách, hoặc lớp `.list-inline` để hiển thị các phần tử trong danh sách trên một hàng ngang.

  3. Sử dụng biểu tượng đặc biệt trong danh sách được sắp xếp trong Bootstrap 4:
  Bootstrap 4 hỗ trợ sử dụng biểu tượng đặc biệt trong danh sách được sắp xếp. Bạn có thể sử dụng các lớp font-awesome được tích hợp sẵn để thêm các biểu tượng vào danh sách. Ví dụ, bạn có thể sử dụng lớp `.fa-check` để thêm một biểu tượng check vào mỗi phần tử danh sách.

  4. Đặt lại số thứ tự trong danh sách được sắp xếp trong Bootstrap 4:
  Đôi khi, bạn có thể muốn đặt lại số thứ tự trong danh sách được sắp xếp để phù hợp với nhu cầu hiển thị thông tin cụ thể. Bootstrap 4 cho phép bạn tùy chỉnh số thứ tự trong danh sách bằng cách sử dụng lớp `.list-reset`. Bằng cách áp dụng lớp này cho thẻ `

   `, bạn có thể đặt lại số thứ tự của các mục trong danh sách.

   5. Sử dụng danh sách đa cấp trong Bootstrap 4:
   Danh sách đa cấp là một điều cần thiết trong việc hiển thị thông tin có cấu trúc phức tạp. Trong Bootstrap 4, bạn có thể sử dụng thẻ `

    ` (unordered list) và thẻ `

   • ` để tạo danh sách đa cấp. Bằng cách sử dụng lớp `.list-group` và `.list-group-item`, bạn có thể tạo ra một danh sách đa cấp với các mục con để nhóm các phần tử liên quan với nhau.

    6. Tạo danh sách chứa số thứ tự trong Bootstrap 4:
    Để tạo danh sách chứa số thứ tự trong Bootstrap 4, bạn có thể sử dụng lớp `.list-unstyled` để loại bỏ các margin và padding mặc định của danh sách và áp dụng lớp `.list-numbered` để tạo số thứ tự cho mỗi phần tử danh sách.

    7. Tạo danh sách không có số thứ tự trong Bootstrap 4:
    Nếu bạn muốn tạo một danh sách không có số thứ tự trong Bootstrap 4, bạn có thể sử dụng lớp `.list-unstyled` để loại bỏ các margin và padding mặc định của danh sách. Điều này sẽ làm cho danh sách của bạn trông giống như một danh sách không có số thứ tự thông thường.

    8. Tùy chỉnh danh sách được sắp xếp trong Bootstrap 4 bằng CSS:
    Nếu bạn muốn tùy chỉnh danh sách được sắp xếp trong Bootstrap 4 theo ý muốn, bạn có thể sử dụng các lớp CSS phổ biến của Bootstrap như `.bg-primary`, `.text-white`, `.text-center` và nhiều lớp khác để tạo kiểu dáng và bố cục cho danh sách của bạn.

    FAQs:
    Q: Có thể tạo danh sách đa cấp với Bootstrap 4 không?
    A: Có, bạn có thể sử dụng lớp `.list-group` và `.list-group-item` để tạo danh sách đa cấp trong Bootstrap 4.

    Q: Làm thế nào để đặt lại số thứ tự trong danh sách được sắp xếp trong Bootstrap 4?
    A: Bạn có thể sử dụng lớp `.list-reset` để đặt lại số thứ tự trong danh sách được sắp xếp.

    Q: Làm thế nào để thêm biểu tượng vào danh sách được sắp xếp trong Bootstrap 4?
    A: Bạn có thể sử dụng lớp font-awesome và các biểu tượng tương ứng để thêm biểu tượng vào danh sách được sắp xếp.

    Q: Có thể tạo danh sách không có số thứ tự trong Bootstrap 4 được không?
    A: Có, bạn có thể sử dụng lớp `.list-unstyled` để tạo danh sách không có số thứ tự trong Bootstrap 4.

    Q: Làm thế nào để tùy chỉnh danh sách được sắp xếp trong Bootstrap 4?
    A: Bạn có thể sử dụng các lớp CSS của Bootstrap như `.bg-primary`, `.text-white`, `.text-center`, vv để tùy chỉnh danh sách được sắp xếp theo ý muốn.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: bootstrap 4 ordered list Bootstrap list products, List-group Bootstrap, List-group Bootstrap 5, Bootstrap list template, Modal form Bootstrap 4, List Bootstrap 5, Bootstrap ul li, List-style none bootstrap

Chuyên mục: Top 25 Bootstrap 4 Ordered List

Bootstrap – Ordered Lists, Unordered Lists, And Definition Lists

What Are The Different Types Of Lists In Bootstrap 4?

Những loại danh sách khác nhau trong Bootstrap 4

Bootstrap 4 là một framework phổ biến được sử dụng để phát triển giao diện người dùng trên các trang web. Một trong những thành phần quan trọng của Bootstrap 4 là danh sách. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại danh sách khác nhau trong Bootstrap 4 và cách sử dụng chúng.

1. Danh sách không thứ tự (Unordered Lists):
Danh sách không thứ tự trong Bootstrap 4 được tạo ra bằng cách sử dụng thành phần `

  `. Mỗi mục trong danh sách được tạo ra bằng cách sử dụng thành phần `

 • `. Để tạo danh sách không thứ tự với Bootstrap 4, chúng ta có thể sử dụng class “list-unstyled” và “list-inline”. Class “list-unstyled” loại bỏ các đầu mục mặc định, trong khi class “list-inline” xếp các mục trong danh sách theo chiều ngang.

  2. Danh sách có thứ tự (Ordered Lists):
  Danh sách có thứ tự trong Bootstrap 4 được tạo ra bằng cách sử dụng thành phần `

   `. Tương tự như danh sách không thứ tự, mỗi mục trong danh sách có thứ tự được tạo ra bằng cách sử dụng thành phần `

  1. `. Bootstrap hỗ trợ hai kiểu danh sách có thứ tự là “list-unstyled” và “list-inline”.

   3. Danh sách chú thích (Description Lists):
   Danh sách chú thích trong Bootstrap 4 sử dụng thành phần `

   ` để tạo danh sách có mô tả. Mỗi cặp dữ liệu bao gồm một thành phần `

   ` đại diện cho tiêu đề và một thành phần `

   ` đại diện cho nghĩa. Class “dl-horizontal” có thể được sử dụng để hiển thị danh sách chú thích ngang.

   4. Danh sách thành viên (List Groups):
   Danh sách thành viên trong Bootstrap 4 giúp chúng ta tạo ra danh sách có khả năng tương tác và hiển thị thông tin. Thành phần gốc của danh sách thành viên là thành phần `

    ` với class “list-group”. Mỗi thành viên trong danh sách được tạo ra bằng cách sử dụng thành phần `

   • ` với class “list-group-item”. Danh sách thành viên trong Bootstrap 4 cũng hỗ trợ các biến thể khác nhau bao gồm danh sách đánh số và danh sách có khả năng chọn.

    5. Danh sách làm việc (Task Lists):
    Danh sách làm việc trong Bootstrap 4 được sử dụng để theo dõi các công việc hoặc nhiệm vụ. Chúng được tạo ra bằng cách sử dụng class “list-group” và class “list-group-item” với đặc điểm “list-group-flush”. Các biểu tượng “tick” hoặc “cross” cũng có thể được thêm vào các mục trong danh sách làm việc.

    Câu hỏi thường gặp:

    1. Tôi có thể tạo danh sách tuỳ chỉnh trong Bootstrap 4 không?
    Có, bạn có thể tạo danh sách tuỳ chỉnh trong Bootstrap 4 bằng cách thêm CSS tuỳ chỉnh cho các thành phần liên quan của danh sách.

    2. Tôi có thể thay đổi kiểu danh sách sau khi đã tạo?
    Có, bạn có thể thay đổi kiểu danh sách sau khi đã tạo bằng cách cập nhật class của các thành phần `

     ` hoặc `

      `.

      3. Có những thành phần khác tôi có thể sử dụng trong danh sách không?
      Vâng, ngoài thành phần `

       `, `

        `, `

       1. `, `
        `, `

        `, và `

        `, bạn cũng có thể sử dụng các thành phần Bootstrap khác như các nút hoặc hình ảnh trong danh sách.

        4. Bootstrap hỗ trợ các loại danh sách nào khác ngoài danh sách liên quan đến văn bản?
        Bootstrap còn hỗ trợ các loại danh sách như danh sách badge, danh sách nhóm đối tượng và danh sách theo thời gian.

        5. Tôi có thể tạo danh sách phức tạp hơn trong Bootstrap không?
        Có, với sự hỗ trợ của Bootstrap, bạn có thể tạo danh sách phức tạp hơn với nhiều mức và chi tiết hơn bằng cách kết hợp các thành phần và CSS tuỳ chỉnh.

        Trên đây là một số loại danh sách khác nhau có sẵn trong Bootstrap 4. Bằng cách sử dụng các thành phần và class phù hợp, chúng ta có thể tạo ra các loại danh sách đa dạng và phong phú trên trang web của mình.

Which Of The Following Basic List Groups In Bootstrap 4?

Trong Bootstrap 4, có các nhóm danh sách cơ bản sau đây

1. Unordered Lists (Danh sách không sắp xếp)
Một danh sách không sắp xếp là một nhóm các mục không được đánh số hay đánh dấu bất kỳ. Đây là loại danh sách phổ biến nhất trong HTML và đôi khi được sử dụng để liệt kê các phần tử không có thứ tự cụ thể.

Ví dụ:
“`html

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3

“`

2. Ordered Lists (Danh sách có thứ tự)
Một danh sách có thứ tự là một nhóm các mục được đánh số theo thứ tự tăng dần. Thông thường, việc sắp xếp các mục trong danh sách này có ý nghĩa và tuân theo một mục đích cụ thể.

Ví dụ:
“`html

 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3

“`

3. Description Lists (Danh sách mô tả)
Danh sách mô tả là một cách để hiển thị những thông tin mô tả ngắn gọn về một cái gì đó, thường kèm theo chi tiết ngắn về từng thông tin được liệt kê.

Ví dụ:
“`html

Term 1
Description 1
Term 2
Description 2
Term 3
Description 3

“`

4. Inline Lists (Danh sách trên một dòng)
Danh sách trên một dòng là một danh sách mà các mục sẽ được hiển thị trên một dòng, thay vì mỗi mục trên một dòng riêng biệt.

Ví dụ:
“`html

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3

“`

5. Vertical Lists (Danh sách dọc)
Danh sách dọc là một danh sách mà các mục sẽ được hiển thị theo chiều dọc, thay vì theo chiều ngang.

Ví dụ:
“`html

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3

“`

Danh sách trên đây chỉ là một số nhóm danh sách cơ bản trong Bootstrap 4. Mỗi nhóm có đặc điểm và cấu trúc riêng, dễ dàng tùy chỉnh và tích hợp vào giao diện web của bạn.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp)

1. Làm sao để tạo một danh sách có thứ tự ngang trong Bootstrap 4?
Trong Bootstrap 4, để tạo một danh sách có thứ tự ngang, bạn có thể sử dụng class “list-inline” trên thẻ ul hoặc ol. Điều này sẽ chỉ định rằng các mục trong danh sách sẽ được hiển thị trên cùng một dòng.

2. Làm sao để tạo một danh sách không có đánh dấu trong Bootstrap 4?
Để tạo một danh sách không có đánh dấu trong Bootstrap 4, bạn có thể sử dụng class “list-unstyled” trên thẻ ul. Điều này sẽ loại bỏ các ký hiệu đánh dấu mặc định cho mỗi mục trong danh sách, tạo ra một danh sách không có đánh dấu.

3. Làm sao để tạo một danh sách mô tả trong Bootstrap 4?
Để tạo một danh sách mô tả trong Bootstrap 4, bạn có thể sử dụng các thẻ dl, dt và dd. Thẻ dl đại diện cho danh sách mô tả, thẻ dt là cho các mục trong danh sách và thẻ dd là cho các mô tả tương ứng cho mỗi mục.

4. Làm sao để tạo một danh sách có thứ tự trong Bootstrap 4?
Để tạo một danh sách có thứ tự trong Bootstrap 4, bạn chỉ cần sử dụng thẻ ol và đánh số các mục bên trong nó. Các mục sẽ tự động được đánh số theo thứ tự.

5. Làm sao để tạo một danh sách không sắp xếp trong Bootstrap 4?
Để tạo một danh sách không sắp xếp trong Bootstrap 4, bạn chỉ cần sử dụng thẻ ul và li. Không có cần thiết phải đặt số cho các mục trong danh sách này, chúng sẽ được hiển thị một cách không có thứ tự.

Với Bootstrap 4, bạn có thể dễ dàng tạo ra các nhóm danh sách phong phú và tùy chỉnh để phù hợp với thiết kế của bạn. Điều này mang lại sự đa dạng và linh hoạt cho việc hiển thị dữ liệu trên giao diện web của bạn.

Xem thêm tại đây: datxanh25.com

Bootstrap List Products

Hướng dẫn sử dụng Bootstrap để liệt kê sản phẩm

Bootstrap là một framework phát triển web phổ biến được sử dụng để xây dựng các giao diện người dùng đáng chú ý. Một trong những tính năng mạnh mẽ của Bootstrap là khả năng tạo danh sách các sản phẩm một cách dễ dàng và nhanh chóng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Bootstrap để liệt kê sản phẩm và tạo một giao diện người dùng thu hút.

1. Cài đặt Bootstrap:

Trước tiên, bạn cần cài đặt Bootstrap để bắt đầu sử dụng trong dự án của mình. Có nhiều cách để thực hiện điều này, nhưng cách phổ biến nhất là sử dụng CDN (Mạng lưu trữ nội dung) của Bootstrap. Đơn giản thêm đoạn mã sau vào phần `` của tệp HTML của bạn:

“`html


“`

2. Khởi tạo danh sách sản phẩm:

Sau khi cài đặt Bootstrap, bạn có thể bắt đầu tạo danh sách sản phẩm. Bootstrap cung cấp nhiều lớp CSS để giúp bạn thực hiện điều này một cách dễ dàng và hiệu quả.

Đầu tiên, hãy tạo một thẻ `

` để chứa danh sách sản phẩm của bạn. Sử dụng lớp `.list-group` để áp dụng kiểu mẫu danh sách của Bootstrap:

“`html

“`

3. Liệt kê sản phẩm:

Bây giờ, hãy thêm các sản phẩm vào danh sách của bạn. Sử dụng thẻ `` với lớp `.list-group-item` để tạo ra một mục danh sách trong Bootstrap. Bạn có thể thay đổi văn bản bên trong thẻ `` để phù hợp với tên sản phẩm của bạn. Dưới đây là một ví dụ:

“`html

“`

Bạn cũng có thể thêm hình ảnh và thông tin sản phẩm vào mỗi mục danh sách bằng cách sử dụng các thành phần khác của Bootstrap như thẻ ``, `.badge`, v.v.

4. Tùy chỉnh kiểu dáng:

Bootstrap cung cấp nhiều lớp CSS để tùy chỉnh kiểu dáng danh sách sản phẩm của bạn. Bạn có thể sử dụng các lớp như `.list-group-item-danger`, `.list-group-item-success`, v.v. để thay đổi màu sắc của mỗi mục danh sách.

Ví dụ:
“`html

“`

5. Thêm hình ảnh vào mục danh sách:

Để thêm hình ảnh vào mục danh sách, bạn có thể sử dụng thẻ `` của HTML. Ví dụ:

“`html

“`

6. Thêm thông tin sản phẩm:

Nếu bạn muốn hiển thị thêm thông tin hoặc chỉ số đối với mỗi sản phẩm, bạn có thể sử dụng các thành phần khác của Bootstrap như `.badge`. Ví dụ:

“`html

“`

FAQs:

Q: Làm sao để tạo một danh sách có thể cuộn trong Bootstrap?
A: Bạn có thể đặt kích thước cố định hoặc thiết lập một chiều cao tối đa cho danh sách của bạn. Để làm điều này, bạn cần sử dụng lớp `.list-group-scrollable` và `.list-group-scrollable-max-height` của Bootstrap.

Ví dụ:
“`html

“`

Q: Làm sao để thay đổi số dòng hiển thị trong danh sách sản phẩm?
A: Bạn có thể thay đổi số dòng hiển thị bằng cách sử dụng lớp `.list-group-flush` của Bootstrap. Điều này sẽ làm cho danh sách của bạn không có đường viền giữa các mục.

Ví dụ:
“`html

“`

Q: Làm sao để thêm hiệu ứng hoạt hình khi di chuột vào mục danh sách?
A: Bạn có thể sử dụng các lớp CSS của Bootstrap như `.list-group-item-action` để thêm hiệu ứng hoạt hình khi di chuột vào một mục danh sách.

Ví dụ:
“`html
Sản phẩm 1
Sản phẩm 2
“`

Với Bootstrap, việc tạo danh sách sản phẩm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể tùy chỉnh kiểu dáng, thêm hình ảnh và thông tin sản phẩm mà không cần phải viết nhiều mã CSS hoặc JavaScript. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong quá trình phát triển giao diện người dùng.

List-Group Bootstrap

List-group Bootstrap: Giao diện danh sách nhóm gồm nhiều hộp thông tin

List-group Bootstrap là một thành phần quan trọng của Bootstrap Framework, giúp tạo ra giao diện danh sách nhóm, thuận tiện cho việc hiển thị thông tin được phân loại và tổ chức một cách rõ ràng. Bài viết này sẽ đề cập đến cách sử dụng List-group Bootstrap và hướng dẫn cài đặt, cùng một số câu hỏi thường gặp (FAQs) có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về chức năng và cách sử dụng của thành phần này.

I. Cài đặt List-group Bootstrap
Để sử dụng List-group Bootstrap, bạn cần có tài liệu Bootstrap và thư viện jQuery. Dưới đây là các bước cài đặt cơ bản:

1. Tải xuống Bootstrap: Truy cập trang chủ Bootstrap (https://getbootstrap.com) và tải về phiên bản mới nhất của framework này.

2. Tạo một trang HTML mới: Tạo một file HTML mới để chứa mã nguồn và các ví dụ sử dụng List-group.

3. Liên kết tệp CSS và JavaScript của Bootstrap: Sao chép các tệp CSS và JavaScript của Bootstrap vào thư mục dự án của bạn và liên kết chúng với tệp HTML.

“`html

“`

II. Sử dụng List-group Bootstrap
Để tạo một danh sách nhóm sử dụng List-group Bootstrap, bạn cần sử dụng các lớp và phần tử HTML đã được định nghĩa trong framework. Dưới đây là ví dụ về cấu trúc HTML cơ bản cho một danh sách nhóm:

“`html

“`

Trong ví dụ trên, class “list-group” áp dụng cho phần tử div để tạo ra một danh sách nhóm. Các phần tử a trong div này được xem như các mục trong danh sách, và class “list-group-item” được áp dụng cho chúng để tạo ra giao diện tương ứng.

III. Các thuộc tính và lớp cơ bản của List-group Bootstrap
List-group Bootstrap cung cấp nhiều thuộc tính và lớp để tùy chỉnh giao diện danh sách nhóm. Dưới đây là một số tùy chỉnh thông qua thuộc tính và lớp phổ biến:

1. active: Khi được áp dụng cho một phần tử a trong danh sách nhóm, hiển thị mục đang được chọn với màu nền khác biệt.

2. disabled: Khi được áp dụng cho một phần tử a, mục đó sẽ không thể được chọn.

3. list-group-item-action: Áp dụng lớp này cho các phần tử a để thêm hiệu ứng hover và chức năng nhấn vào.

4. list-group-item-success, list-group-item-warning, list-group-item-danger: Các lớp này thay đổi màu sắc của các mục trong danh sách theo ý muốn.

IV. FAQs về List-group Bootstrap

1. Tại sao tôi nên sử dụng List-group Bootstrap?
List-group Bootstrap giúp bạn tạo giao diện danh sách nhóm đẹp mắt và dễ sử dụng. Thành phần này cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh và tính năng, giúp tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng và cải thiện tổ chức thông tin trên trình duyệt.

2. Cho list-group, có thể tạo ra các danh sách có icon không?
Có thể, bằng cách sử dụng lớp “list-group-item” cho phần tử a và thêm một thẻ chứa icon trong phần tử này. Bạn có thể sử dụng các icon từ thư viện như Font Awesome hoặc Bootstrap Icons.

3. Làm thế nào để tôi tạo một danh sách nhóm với nhiều cấp độ nhóm con?
Để tạo danh sách nhóm đa cấp, bạn có thể nhúng một danh sách nhóm mới vào trong một danh mục trong danh sách hiện có.

4. Tôi có thể thêm hình ảnh vào các mục trong danh sách nhóm không?
Có thể, bằng cách bọc hình ảnh bằng một thẻ trong phần tử a và sử dụng CSS để tùy chỉnh kích thước và vị trí của hình ảnh.

5. Làm thế nào để tôi tùy chỉnh giao diện của danh sách nhóm?
Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của danh sách nhóm bằng cách thay đổi các lớp và thuộc tính đã được đề cập trong phần II của bài viết này. Sử dụng CSS để điều chỉnh các thuộc tính không được cung cấp sẵn trong framework.

Kết luận
List-group Bootstrap giúp tạo ra một giao diện danh sách nhóm hữu ích và dễ sử dụng. Với cách sử dụng đơn giản và tính năng tùy chỉnh mạnh mẽ, bạn có thể tạo ra những trang web chuyên nghiệp với thông tin được phân loại một cách rõ ràng.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề bootstrap 4 ordered list

bootstrap - ordered lists, unordered lists, and definition lists
bootstrap – ordered lists, unordered lists, and definition lists

Link bài viết: bootstrap 4 ordered list.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này bootstrap 4 ordered list.

Xem thêm: blog https://datxanh25.com/category/guide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *