Archives: Properties

Tìm thấy 89 dự án phù hợp
90.000.000 VND VNĐ/m2

Grandeur Palace Giảng Võ

Quận Ba Đình
Chung cư
90.000.000 VND /m2

Sunshine Wonderland Villa

Quận Tây Hồ
Liền kề biệt thự
90.000.000 VND /m2
90.000.000 VND /m2
85.000.000 VND /m2

Louis City Hoàng Mai

Quận Hoàng Mai
Liền kề biệt thự
80.000.000 VND /m2

Sunshine Golden River

Quận Tây Hồ
80.000.000 VND /m2

Sunshine Crystal River

Quận Tây Hồ
8.000.000 VND /m2
Liền kề biệt thự
8.000.000 VND /m2
Liền kề biệt thự
75.000.000 VND /m2

Lancaster Núi Trúc

Quận Ba Đình
90.000.000 VND VNĐ/m2

Grandeur Palace Giảng Võ

Quận Ba Đình
Chung cư
90.000.000 VND /m2

Sunshine Wonderland Villa

Quận Tây Hồ
Liền kề biệt thự
90.000.000 VND /m2
90.000.000 VND /m2
Nghỉ dưỡng
85.000.000 VND /m2

Louis City Hoàng Mai

Quận Hoàng Mai
Liền kề biệt thự
80.000.000 VND /m2

Sunshine Golden River

Quận Tây Hồ
80.000.000 VND /m2

Sunshine Crystal River

Quận Tây Hồ
8.000.000 VND /m2
Liền kề biệt thự
8.000.000 VND /m2
Liền kề biệt thự
75.000.000 VND /m2

Lancaster Núi Trúc

Quận Ba Đình
Tải thêm Đã tải hết tất cả dự án.