Archives: Properties

Tìm thấy 88 dự án phù hợp
90.000.000 VND VNĐ/m2
Mr Hoàng
Chung cư
90.000.000 VND /m2

Sunshine Wonderland Villa

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
90.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Chung cư
90.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Nghỉ dưỡng
80.000.000 VND /m2

Sunshine Golden River

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Chung cư
80.000.000 VND /m2

Sunshine Crystal River

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Chung cư
8.000.000 VND /m2
Mr Hoàng
Liền kề biệt thự
8.000.000 VND /m2
Mr Hoàng
Liền kề biệt thự
75.000.000 VND /m2

Lancaster Núi Trúc

Quận Ba Đình
Thu Nguyễn
Chung cư
60.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Nghỉ dưỡng
90.000.000 VND VNĐ/m2
Mr Hoàng
Chung cư
90.000.000 VND /m2

Sunshine Wonderland Villa

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
90.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Chung cư
90.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Nghỉ dưỡng
80.000.000 VND /m2

Sunshine Golden River

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Chung cư
80.000.000 VND /m2

Sunshine Crystal River

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Chung cư
8.000.000 VND /m2
Mr Hoàng
Liền kề biệt thự
8.000.000 VND /m2
Mr Hoàng
Liền kề biệt thự
75.000.000 VND /m2

Lancaster Núi Trúc

Quận Ba Đình
Thu Nguyễn
Chung cư
60.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Nghỉ dưỡng
Tải thêm Đã tải hết tất cả dự án.