Type: Chung cư

Tìm thấy 56 dự án phù hợp
90.000.000 VND VNĐ/m2
Mr Hoàng
Chung cư
90.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Chung cư
80.000.000 VND /m2

Sunshine Golden River

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Chung cư
80.000.000 VND /m2

Sunshine Crystal River

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Chung cư
75.000.000 VND /m2

Lancaster Núi Trúc

Quận Ba Đình
Thu Nguyễn
Chung cư
60.000.000 VND /m2

Five Star Westlake

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Chung cư
55.000.000 VND /m2

The Matrix One

Quận Nam Từ Liêm
Thu Nguyễn
Chung cư
55.000.000 VND /m2

Chung cư D’. El Dorado

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Chung cư
50.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Chung cư
46.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Chung cư
90.000.000 VND VNĐ/m2
Mr Hoàng
Chung cư
90.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Chung cư
80.000.000 VND /m2

Sunshine Golden River

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Chung cư
80.000.000 VND /m2

Sunshine Crystal River

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Chung cư
75.000.000 VND /m2

Lancaster Núi Trúc

Quận Ba Đình
Thu Nguyễn
Chung cư
60.000.000 VND /m2

Five Star Westlake

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Chung cư
55.000.000 VND /m2

The Matrix One

Quận Nam Từ Liêm
Thu Nguyễn
Chung cư
55.000.000 VND /m2

Chung cư D’. El Dorado

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Chung cư
50.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Chung cư
46.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Chung cư
Tải thêm Đã tải hết tất cả dự án.