Type: Liền kề biệt thự

Tìm thấy 20 dự án phù hợp
90.000.000 VND /m2

Sunshine Wonderland Villa

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
8.000.000 VND /m2
Mr Hoàng
Liền kề biệt thự
8.000.000 VND /m2
Mr Hoàng
Liền kề biệt thự
30.000.000 VND /m2
Mr Hoàng
Liền kề biệt thự
150.000.000 VND /m2

Romantic Park

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
12.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
12.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
12.000.000 VND /m2
Mr Hoàng
Liền kề biệt thự
12.000.000 VND /m2

Diamond Park New Mê Linh

Huyện Mê Linh
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
110.000.000 VND /m2

Elegant Park Villa

Quận Long Biên
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
90.000.000 VND /m2

Sunshine Wonderland Villa

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
8.000.000 VND /m2
Mr Hoàng
Liền kề biệt thự
8.000.000 VND /m2
Mr Hoàng
Liền kề biệt thự
30.000.000 VND /m2
Mr Hoàng
Liền kề biệt thự
150.000.000 VND /m2

Romantic Park

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
12.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
12.000.000 VND /m2
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
12.000.000 VND /m2
Mr Hoàng
Liền kề biệt thự
12.000.000 VND /m2

Diamond Park New Mê Linh

Huyện Mê Linh
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
110.000.000 VND /m2

Elegant Park Villa

Quận Long Biên
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
Tải thêm Đã tải hết tất cả dự án.