0989.755.825

Type: Liền kề biệt thự

Tìm thấy 15 dự án phù hợp
90.000.000 VND /m2

Sunshine Wonderland Villa

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
8.000.000 VND /m2
Long Dang
Liền kề biệt thự
30.000.000 VND /m2
Long Dang
Liền kề biệt thự
150.000.000 VND /m2

Romantic Park

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
12.000.000 VND /m2

Khu đô thị Nam Hồng

Huyện Đông Anh
Long Dang
Liền kề biệt thự
12.000.000 VND /m2

Diamond Park New Mê Linh

Huyện Mê Linh
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
11.000.000 VND /m2
Long Dang
Liền kề biệt thự
100.000.000 VND /m2

Sunshine Lake View Sky Villas

Quận Nam Từ Liêm
Long Dang
Liền kề biệt thự
100.000.000 VND /m2
Long Dang
Liền kề biệt thự
100.000.000 VND /m2

Sunshine Diamond in Golf

Quận Tây Hồ
Long Dang
Liền kề biệt thự
90.000.000 VND /m2

Sunshine Wonderland Villa

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
8.000.000 VND /m2
Long Dang
Liền kề biệt thự
30.000.000 VND /m2
Long Dang
Liền kề biệt thự
150.000.000 VND /m2

Romantic Park

Quận Tây Hồ
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
12.000.000 VND /m2

Khu đô thị Nam Hồng

Huyện Đông Anh
Long Dang
Liền kề biệt thự
12.000.000 VND /m2

Diamond Park New Mê Linh

Huyện Mê Linh
Thu Nguyễn
Liền kề biệt thự
11.000.000 VND /m2
Long Dang
Liền kề biệt thự
100.000.000 VND /m2

Sunshine Lake View Sky Villas

Quận Nam Từ Liêm
Long Dang
Liền kề biệt thự
100.000.000 VND /m2
Long Dang
Liền kề biệt thự
100.000.000 VND /m2

Sunshine Diamond in Golf

Quận Tây Hồ
Long Dang
Liền kề biệt thự
Tải thêm Đã tải hết tất cả dự án.